Farvel til det Ny Alliance var engang…..!

Så forlod Naser Khader Liberal Alliance – og jeg forstår det godt !

Jeg har selv hele tiden set det GENIALE ved Ny Alliance i den stærke kombination af Social-Liberale værdier – med humanistisk indstilling, global tankegang, og fornuftig økonomisk politik baseret på enkle reformer.

Med skiftet til Liberal Alliance forsvandt det sociale aspekt fra rampelyset, og selvom Anders’ indlæg i Altinget var godt og beroligende der tilbage i september 2008, så er indtrykket idag af Liberal Alliance bare noget “en-øjet”

Jeg har megen respekt for Anders’ liberale tilgang til reformer og økonomi, ingen tvivl om at den linie er hårdt påkrævet som fundament i fremtidens bæredygtige samfund, men IKKE uden det humanistisk/sociale aspekt som et mindst ligeså vigtigt bindemiddel.

Bjørn Kelsen takker af som ex-formand for Liberal Alliance på Stevns, men er ikke nødvendigvis færdig med politik – det har været en lærerig tid og der er stadig et skrigende behov for hvad Ny Alliance engang stod for i Dansk Politik.

Bloggen her kører selvfølgelig videre 🙂

Vi er alle Socialdemokrater…. og dog !

i P1 formiddag plæderede Mette Frederiksen for sin 10’ende tese nemlig definitionen af danskhed – ganske sikkert for at erobre noget tabt terræn tilbage fra Dansk Folkeparti.

Et smukt og ædelt indlæg for den åbne danskhed istedet for den lukkede (angste) danskhed – det kan jeg kun være enig i. Den åbne danskhed er bestemt i tråd med en liberal grundholdning.

Men når Mette Frederiksen hævder at 100 % lige adgang til første pladsen i køen for enhver i et fuldt betalt offentlig sundhedsvæsen så kan opnås er en anden sag. Desværre er midlerne ikke uudtømmelige, og da slet ikke som de forvaltes idag. Der kan ikke skabes et system uden prioritering og hvor ingen må vige pladsen for andre, med mindre vi altså har Mikkel og Guldkortet på vores side. Desværre er det en utopi (smukt men umuligt).

Måske er dét forskellen på en Socialdemokrat og en Liberalist ? Liberalisten udøver det muliges kunst hvorimod Socialdemokraten bruger hele bankkontoen på noget der aldrig vil realiseres ?

Enighed kunne vi dog finde i at Sundhedsvæsnet skal bestå af 2 ting i fremtiden, et toptunet akutberedskab og resten bruges til forebyggelse som absolut primær fokus.

Da jeg forsigtig hentydede til et regions/folkemøde i Kalundborg hvor mange borgere gerne ville gå hårdere til værks imod patienter der ikke forstod at forvalte deres livsstil med belastning af sundhedssektoren til følge – altså lidt firkantet at vi alle er medskyldige i vores egen sundhedstilstand så ville Mette ikke være med længere og tiden randt desværre ud da klokken blev 10.00

Mette trak et exempel frem hvor man fx ved at cykle ud en dag og blev kørt ned så selv var skyldig, men sådan et exempel er jo AKUT, og ikke resultat af en længerevarende “misbrug”. Men hvis patienter der får udskrevet sund kost og motion stadig ikke kan forvalte dette på forsvarlig vis – så bør en kontant egenbetaling af sundhedsvæsenets ydelser være helt på sin plads.

Kort sagt om sundhedsvæsnet: Akut beredskab til alle på lige vilkår, derefter et krav om selvansvarlighed og forebyggelse – bruger du ikke systemet forsvarligt så må du selv betale.

Kort sagt om danskheden: Den er åben, den er selvstændig, den er til for alle som vil acceptere det demokratiske princip vores stat er bygget på, den er ytringsfrihed, den er gensidig respekt.

Liberal Alliances Sociale Profil – fra Folketingets netavis Alting.dk

Interview med Anders Samuelsen d 17/9-2008

Velfærdsstaten har spillet fallit
“Lige nu er velfærdssamfundet kun for dem, som selv kan klare sig, og som er en del af fællesskabet. Og som det er lige nu, så er der 700.000 mennesker, der står uden for fællesskabet. Og det er simpelthen ikke godt nok. Og der har vi altså en kerneopgave, som jeg ser det. For det skal der tages hånd om. Der er for eksempel alt for mange på overførselsindkomst,” siger Anders Samuelsen, der svarer uden et øjebliks tøven, da han bliver spurgt, om han mener, at den nuværende velfærdsstat har spillet fallit:”Ja, det mener jeg bestemt, at den har. Det er også derfor, vi mener, at der er behov for en generel debat om velfærdsstaten,” forklarer han.

Velfærd handler om prioritering
At Liberal Alliance går imod den politiske strøm på en lang række områder er ingen hemmelighed. Det gælder også på det socialpolitiske område. Det skal ikke bare handle om, hvem der nu kan give 500 kroner mere. Når der er 700.000, som er uden for fællesskabet, så er det ikke nok, at man laver lappeløsninger. Så er man altså nødt til at se på de generelle strukturer.”

Den enkelte skal være socialt ansvarlig
Foruden et generelt opgør med den nuværende måde at tænke velfærd på efterlyser Anders Samuelsen også, at den enkelte borger bliver bedre til at vise social ansvarlighed. “Med et personligt ansvar følger også et medmenneskeligt ansvar,” påpeger Anders Samuelsen, der netop selv er blevet støtteperson for en ung knægt, der for nylig var ved at tage en overdosis narkotika.  “Jeg gør det jo først og fremmest, fordi jeg gerne vil hjælpe drengen. Det er ikke en, som jeg er i familie med, men det er en fra den egn, hvor jeg kommer fra. Og når man møder et menneske, som rækker hånden ud for at få hjælp, så synes jeg, at man har pligt til at hjælpe,” understreger Anders Samuelsen og tilføjer afslutningsvis: “Bare fordi man er liberal, betyder det ikke, at man har nok i sig selv.” (min fremhævning)

Social-Liberalisme, Humanisme, Sund Økonomi & Forandring

Vi har helt klart i Danmark behov for et resultatorienteret politisk miljø der støtter forandringsparathed og en klar social-liberal profil, der kobler humanisme med sund økonomisk fornuft.

Mennesker med engagement, der vil forandring og som primært støtter sig til 3 stærke søjler:

  • Liberale Reformer
  • Ærlig Integration
  • Socialt Ansvar

Hver enkelt søjle er vigtig og platformen vakler hvis ikke alle 3 er lige stærke – og hvis politikerne skal have fuld støtte i befolkningen så skal fokus være på disse 3 områder og ikke kun på ét eller 2 af dem.

Regel og lov tyranni – et svagt samfunds støttehjul…

Reglerne er der fordi “vi” ber’ om dem, dvs vi hyler op over enkeltsager der så bekvemmeligt kan lovgives om af de “handlekraftige” politikere. Og samtidig er vi ved at drukne i regler og kontroller og vi hader det som pesten.
#1 Lovgivning pr enkeltsag er overflødig/skadelig lovgivning, men den enkelte sag skal give overvejelser på overordnet plan – og så skal parolen ellers være “tag ansvar og løs problemerne selv”
#2 Kun en utrygt/usikkert samfund har behov for detaillovgivningens “krykker”. Hvor er vores selvværd, hvor er ønsket om at bestemme selv og tage ansvar ?

Men de sidste 30-40 års socialdemokratisering af samfundet har jo lullet os ind i troen på at får vi problemer så skal vi blot række hånden ud, så kommer der nogen og hjælper – istedet for at gøre noget selv. Ikke underligt at det bliver dyrt, og efterhånden som flere og flere får ideen om at plukke de lavest hængende frugter – tja så skrumper ressourcerne ind – i sidste ende kollapser systemet….
Og ja vi har jo selv stemt politikerne ind, og vi er selv med i hylekoret når den enkelte meget omtalte og helt sikkert uretfærdige sag er fremme – og så er endnu en lov skabt, endnu en belastning af det offentlige er lagt til, og imorgen er der en ny uretfærdig sag.

Kort sagt: så længe vi ikke kan cykle uden støttehjul og vi end ikke tør afmontere dem, så kommer vi heller aldrig nogensinde til at lære at cykle rigtigt – og da slet ikke vinde tour de france.

Den Magiske Politiske Formel ?

  • Tillid & respekt mellem medarbejdere og ledelse.
  • Bredere politisk samarbejde for Danmarks fremtid.
  • Forbedret integration og støtte til dem der gerne vil, men ikke kan.
  • Offentlige reformer med ansatte, ansvar og arbejdsopgaver i centrum.
  • Mere liberal økonomi med styrket socialt engagement.
  • Åben og nytænkende politik skal afløse forandringsangst og “vi er os selv nok”

Hvis man giver sig tid til at tænke over det (men hvem har dog det i vores pulserende liv ?) så ser ovenstående måske ikke så tosset ud.

Spørgsmålet er så hvorfor vi generelt er UTILFREDSE med de politikere vi selv har valgt ind og i særdeleshed med de beslutninger de tager ?

Svaret er nok at vi ligger som vi selv har redt, dvs. krydset er simpelthen sat uden den fornødne overvejelse – vi har travlt, men det er ikke hér vi skal spare – det er trods alt begyndelsen på vores fælles fremtid det drejer sig om 🙂

Vi skal have tiltro til dem vi stemmer ind, de skal have et kompetent bagland at trække på, og sidst men ikke mindst så skal politikken præsenteres i form af åbenlyst nødvendige lokale aktiviteter der til enhver tid er forankret i langsigtede mål omkring sundhed, arbejdsmarked, miljø, børnehaver/skoler, ældrepleje, infrastruktur og udvikling.

Lad dem bare snakke og forsøge at aflive os!

Som formænd for lokalforeningerne for Ny Alliance i Køge og Stevns, og netop hjemvendt fra partiets første Landsmøde i Mols Bjerge, glæder vi os over at opleve et fremtidsrettet og viljestærkt parti, der har mod, vilje og hjerte til de nødvendige forandringer med forenklende reformer, tolerance, højt til loftet og en grøn og social-liberal politik.

Trods mere end almindelig turbulens igennem det sidste års tid, hvor rygterne igen og igen har svirret om partiets snarlige død, så er det ikke lykkedes hverken skeptikere eller medier at få aflivet Ny Alliance. Faktum er, at Ny Alliance stadig er i live, og endda væsentlig styrket efter det første Landsmøde, som netop er blevet afholdt den 24. maj, med knapt 300 medlemmer og organisationsfolk fra hele landet.

Landsmødet var en milepæl, hvor partiets leder Naser Khader sagde:
“Lad dem bare snakke. Lad dem forsøge at aflive os i hver en spalte, lad dem
kværne og sige, at vi ikke kan lade sig gøre”
og understregede, at succes kan opnås selv på områder hvor ingen troede det muligt.
I talen slå han også fast, at Ny Alliance tror på, at ved at vise tillid til borgerne, større tillid til de offentligt ansatte, så svarer borgerne og de offentligt ansatte igen med at tage et større personligt ansvar – både for sig selv og for de fælles værdier. Ny Alliance vil give borgerne større råderet over deres egne penge, over deres egen dagligdag og over deres egen fremtid. Et samfund hvor frihed og ansvar går hånd i hånd og hvor vi tager hånd om de som ikke kan selv og hvor vi aldrig lader vores medmennesker i stikken.
I vores lokalforeninger betyder det netop overståede landsmøde, at vi nu for alvor kan rette næsen mod det kommende kommunalvalg, for at få Ny Alliances værdisæt, politik og holdninger bragt helt ud i nærmiljøet hvor vi lever og bor. Her skal også være plads til højt til loftet, tolerance, frisind, nytænkning og forandringer – og hvor vi er os selv, men aldrig os selv nok, som Naser Khader sagde på landsmødet. Vi ønsker et åbent, venligt og attraktivt samfund.
mvh
Bodil Sø, formand for Ny Alliance i Køge
Bjørn Kelsen, formand for Ny Alliance på Stevns
(Indlæg sendt til Lokalaviserne i Køge, Faxe og Stevns)